kitoko
AFFINAGE kitoko Advanced Hair Therapy
from JTSpeaks

kitoko oil treatment by affinage 3.2oz
kitoko oil treatment 3.2 oz
$19.95
kitoko oil treatment 9.8oz
$47.95
kitoko sample
kitoko 9.8 oz